Предимства на speech recognition технологията

Speech recognition технологията (за разпознаване на речта) стана все по-популярна концепция през последните години. От организации до физически лица, тя се използва широко заради различни предимства, които предоставя.

Едно от най-забележителните предимства на технологията за разпознаване на речта включва способността за диктовка, която предоставя. С помощта на тази функция потребителите могат лесно да контролират устройства и да създават документи, докато говорят. Разпознаването на реч може да позволи създаването на документи по-бързо, тъй като софтуерът обикновено произвежда думи толкова бързо, колкото те се изговарят, а това обикновено е много по-бързо, отколкото човек може да пише.

Решенията за диктовка се използват не само от хора, но и от организации, които изискват тежки задачи за транскрипция, като здравни и юридически такива.

Технологията за разпознаване на речта също има безценен принос за организациите. Предприятията, които предоставят клиентски услуги, се възползват от нея, за да подобрят самообслужването по начин, който обогатява клиентското преживяване и намалява организационните разходи. С помощта на технологията за разпознаване на глас обаждащите се могат да въвеждат информация като име, номер на сметка, причината за тяхното повикване и т.н., без да взаимодействат с жив оператор.

Вместо повикващите да остават да чакат в режим на задържане, докато операторите са заети, организациите могат да ангажират своите обаждащи се без представители на живи клиенти. Ето защо технологията за разпознаване на реч допринася за спестяване на разходи чрез минимизиране или дори елиминиране на нуждата от много персонал, като същевременно подобрява клиентското изживяване.

Кол центровете, които непрекъснато трябва да балансират удовлетвореността на клиентите с ограничаването на разходите, прилагат технология за разпознаване на глас, за да се възползват от безценните ѝ предимства. Това е така, защото технология за разпознаване на реч:

  •         осигурява страхотно преживяване на клиентите;
  •         насърчава естествените човешки разговори, които създават по-удовлетворяващи взаимодействия;
  •         автоматизира събирането на динамични данни като имена и адреси;
  •         позволява на организациите да ангажират служителите си с по-важни задачи.

Е, готови ли сте да внедрите технологията в своя личен живот или бизнес?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *