На какви обезщетения имат право пострадалите при ПТП

Ако сте пострадали при ПТП, Вие имате право да предявите претенция за изплащане на обезщетение от застрахователя на виновния водач по застраховката „Гражданска отговорност“.

Има редица особености относно правото на обезщетение, с които е необходимо лицата, които са пострадали при ПТП да бъдат запознати. По отношение на правото Ви на обезщетение за претърпелите от Вас вреди трябва да се отбележи, че не можете да се обърнете директно към съда.

Важно е да се отбележи също така, че няма срок за предявяването на претенция към застрахователя на виновния водач по застраховката „Гражданска отговорност“.

След като бъде предявена претенция към застрахователя, максималния срок, в който застрахователят трябва да се произнесе по претенцията, е 3 месеца от датата на предявяването й.

Обезщетението, което пострадалото лице трябва да получи от застрахователя включва както претърпените имуществени вреди, в които се включват разходите по лечението, така и неимуществените вреди. Затова и важно претенцията към застрахователя да е добре оформена и правно аргументирана.

За пострадалите, които са претърпели лека, средна или тежка повреда при ПТП,  размерът на обезщетението при птп се определя въз основа на редица фактори.

Има специална методика за определяне размера на обезщетенията, причинени от ПТП. Самите обезщетения се определят от Застрахователна експертна комисия.

На основание чл. 52 от Закона за задълженията и договорите обезщетение за неимуществени време се определя от съда по справедливост. Срокът за претендиране на обезщетението е 5 години от датата на настъпване на инцидента.

Тук можем да се спрем да обезщетение при смърт. Така за съпруг сумата варира от 40 000 лв до 60 000 лева според продължителността на съвместния живот.

За дете, включително осиновено и отглеждано, методиката оценява неимуществените вреди от 50 000 лв до 60 000 лв, ако то не е навършило 18 години и от 30 000 до 50 000 лв , ако е пълнолетно.

Горната граница обаче може да бъде надвишена и компенсацията да бъде увеличена до 75% над максимума при наличието на така наречените коригиращи фактори.

При смърт и на двамата родители, увеличението е съответно със 70% за всяко от малките деца и с по 35% за пълнолетните.

Ако при катастрофа почине единствено дете, обезщетението на родителите се увеличава с 25 % и ако основната компенсация е 60 000 лв, то тя става 75 000лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *